Moviment Maker i horts urbans

En el moment d’adquirir el llibre, alguns lectors s’han quedat encuriosits -o perplexos- per la cita inicial que dediquem al llibre de Chris Anderson Makers, the new industrial revolution (2012). La cita diu així: Penses que les dues últimes dècades han estat interessants? Doncs espera…

I això, què hi té a veure amb els horts urbans? S’han preguntat aquests lectors. Doncs bé, aquests dubtes es dissipen al llarg del llibre, garantit.

En parlem abastament en els capítols de l’Hort generatiu i l’Hort amb D.O. pròpia. L’hort urbà és un espai de lleure, afirmem, però un lleure no associat al consum passiu, com ens hem acostumat. L’hort és productiu, s’hi genera, s’hi crea, s’hi treballa, s’hi produeix. És lleure productiu, i per tant un espai idoni on jugar, experimentar i reflexionar al voltant de la producció. De nosaltres com a productors, del nostre rol de treballadors, i en general al voltant de la manera de produïr, del mode de producció. De la forma de producció tradicional, i de les noves tendències en economia, que descriu Chris Anderson al seu llibre.

Nosaltres no desenvolupem un discurs sobre aquestes tendències, no ens pertoca ni és la nostra especialitat; les introduïm, això sí, i les adoptem com el marc més escaient per entendre els motius de l’hort urbà, els perquès del seu esclat, o si més no alguns d’aquests perquès. Desenvolupem els conceptes d’hort reproductiu, hort creatiu i d’hort autoproductiu, vissicituds de l’acció productiva que, assenyalem, són també presents en altres moviments com el Do It Yourself i el moviment Maker, de què parla Chris Anderson.

Hi ha trets comuns entre sí, que els equiparen i els diferencia de l’activitat productiva tradicional. Ara bé, entenem que pot haver-hi dificultat en percebre’n una continuitat, sobretot entre horts urbans i moviment Maker, travessat aquest per la tecnologia: què hi té a veure una impressora 3D o una placa d’Arduino, propis del moviment Maker, amb un hort urbà? Per dissipar aquest salt, al llibre exposem el cas de Refarm The City, una experiència d’hort urbà que fa un ús intensiu de les tecnologies lliures. Tot plegat molt recent, el juliol de 2013 inauguraven un hort a Tarragona (notícia). Un cas que marca tendència, pensem.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Comments are closed.

Post Navigation

css.php