Hort migratori

Parlem d’hort migratori en els mateixos termes que hort identitari, però específicament per aquells casos de migració.

En l’àmbit de la identitat, l’hort pren una rellevància especial en aquelles persones que han experimentat, al llarg de la seva biografia, salts o ruptures importants, com en el procés de la migració. Un procés complex, aquest, que suposa canvis a molts nivells: relacions personals, clima, paisatge, olors, idioma, etc… que pot enriquir per tant la percepció que tenim de nosaltres mateixos, obrir-nos perspectives internes, veure’ns com a persones més flexibles, adaptables. O a la vegada, també, pot suposar un repte de dificultats creixents, quan intentem trobar una coherència, construir-nos una definició estable de la nostra identitat.

L’hort és un espai privilegiat per treballar la identitat en aquest context de migració.

Per a una aplicació del terme, feu cap als següents posts

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

css.php