Hort generatiu

L’hort urbà és un espai de lleure, on ens hi sentim bé, que ens diverteix. Ara bé, no és el típic lleure de consum o de descans, sinó que és productiu. És una activitat que permet crear coses, fabricar-les, podríem dir. Una naturalesa productiva, aquesta, que dota l’hort urbà d’un potencial interessant, on tractar aspectes relatius a la producció i el consum. Ho expliquem en els capítols de l’hort generatiu i de l’hort amb D.O. propi.

Concretament, parlem d’hort generatiu quan ens referim a l’hort com un espai on podem adoptar un rol productiu, una actitud de compromís i acció de tipus generatius, en el sentit que proposà el psicòleg Erik Erikson (1971). En certa manera, és una activitat a cavall entre el treball i el temps lliure, un pont que permet passar d’una riba a l’altra, o quedar-se al mig. Aquesta característica el converteix en una eina útil per aquelles persones que no poden desenvolupar el rol laboral, per diferents motius, però que senten la necessitat de seguir sent productives, encara que a vegades sigui de forma simbòlica. Parlem, en aquest cas, del col·lectiu dels jubilats, de persones en situació d’atur, i en general de grups exclosos o en risc d’exclusió social.

Ara bé, més enllà d’aquests col·lectius concrets, la naturalesa generativa de l’hort urbà permet obrir un debat més transversal. És el debat sobre el concepte del Treball i la seva relació amb un altre concepte, el de Lleure. Un Treball que s’ha associat tradicionalment a Producció, i un Lleure vinculat abusivament a Consum. Per tant, en aquests moments, tots dos en profunda crisi, i amb necessitat de ser repensats.

Per una aplicació del terme, feu cap als següents posts.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

css.php