Hort espiritual

Parlem d’hort espiritual quan ens referim a experiències de pau, d’harmonia, de silenci interior, de sensació de comunió orgànica amb l’entorn, que es produeixen en el context de l’hort. Vivències que s’interpreten a partir de concepcions  espirituals, vinculades sovint a tradicions agrícoles ancestrals o bé a noves interpretacions d’aquestes velles tradicions.

Per a una aplicació del terme, vegeu els següents posts

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

css.php