Hort amb D.O. pròpia

L’hort urbà és un espai de lleure, on ens hi sentim bé, que ens diverteix. Ara bé, no és el típic lleure de consum o de descans, sinó que és productiu. És una activitat que permet crear coses, fabricar-les, podríem dir. Una naturalesa productiva, aquesta, que dota l’hort urbà d’un potencial interessant, on tractar aspectes relatius a la producció i el consum. Ho expliquem en els capítols de l’hort generatiu i de l’hort amb D.O. propi.

Concretament, parlem d’hort amb D. O. pròpia quan ens referim a l’hort com un espai on experimentar les vicisituds d’un model de producció personalitzat. Es desenvolupa el concepte a partir de tres eixos: reproductiu, creatiu i autoproductiu. Reproductiu quan creem vincle amb l’objecte produït, quan ens hi sentim reflectits. Representa la superació de l’anonimat del mercat, de l’estandardització, del fabricar i comprar massivament. És l’alternativa a la mercaderia capitalista. Creatiu perquè permet la lliure expressió de les nostres capacitats, el desplegament de la imaginació i de l’enginy, l’esperit de canvi i cerca permanent. L’hort urbà permet desenvolupar aquesta actitud, recrear-s’hi, dur-la als seus límits. I finalment, l’eix autoproductiu, en el sentit d’autonomia personal, d’autosuficiència alimentaria. L’hort permet sentir la independència del qui no vol ser sotmès.

Dels diferents conceptes motivacionals de l’hort, probablement aquest sigui el més estretament vinculat a l’economia. Als canvis que aquesta està experimentant, a les tendències que s’apunten: descentralització, enxarxament, fabbing, p2p, copyleft, prosum… Tendències que es manifesten a l’hort en forma de paradoxa, quan apelem a les societats agrícoles, quan recorrem al cultiu tradicional, quan magnifiquem les tasques artesanals. Per què aquest moviment de retrospectiva? Què ens aporta el passat? El debat és a l’hort…

Per a una aplicació del concepte, feu cap als següents posts.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

css.php