Llibre

Elogi de l’Hort Urbà és un llibre divulgatiu que reflexiona al voltant de l’hort urbà, de les seves raons, dels motius de ser. I sobretot, parla de les motivacions dels hortolans, què els empeny a l’hort.

Des de fa quinze anys, però sobretot des de l’inici de la crisi econòmica, el horts urbans han experimentat una efervescència inaudita. Horts municipals, escolars, de lloguer, ocupacionals, comunitaris, terapèutics, i també particulars, de terra o de balcó, cultivats en el temps lliure.

Però, per què aquest boom? Per quins motius s’han estès a àmbits socials tant diferents? Per què semblen acomplir funcions tant diverses? I per què ARA?

Per indagar les raons del seu esclat, es realitza un estudi de casos per identificar les motivacions que duen diferents persones a cultivar. Es promou la lliure expressió de realitats subjectives, es cerca el recull de raons individuals i personalitzades.

A partir dels resultats obtinguts, de la informació recopilada i analitzada, es planteja l’hort urbà com a pràctica sobretot simbòlica. Apareixen, per una banda, implicacions culturals a l’entorn de la identitat, la migració, l’autobiografia, l’elaboració del dol; i per l’altra, s’observa un treball relatiu a la consciència social, que apunta a una alternativa socio-econòmica. S’evoquen conceptes com lleure productiu, prosum, lentitud, ètica ecològica, espiritualitat basada en els cicles naturals.

L’hort urbà, així, no és tant una activitat d’ordre material o econòmic, sinó un mitjà de treball simbòlic: cultural, pedagògic, terapèutic, polític. És un espai on s’escenifiquen inquietuds, es despleguen contradiccions i s’assagen alternatives, tant personals com col•lectives. Les raons del seu esclat rauen en el plantejament de grans qüestions, que la societat actual, en atzucac, necessita resoldre per tal de seguir avançant.

CAPÍTOLS

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

css.php