Hort lent

Cultivar un hort és una experiència habitualment desestressant. Parlem d’hort lent, doncs, quan considerem els efectes psicològics beneficiosos sobre l’ansietat i l’estat d’alerta permanent, que afecta cada dia més persones.

Però l’hort no és una activitat física més, té implicacions que van més enllà. Sobretot en l’hort ecològic. La concepció lunar, els cicles constants, el ritme pausat dels cultius, trasllada l’hortolà a una vivència de temps circular, on el passat retorna i el futur ja no és font d’ansietat. Un espai on el focus és el present, el moment, on es desenvolupa una actitud més observadora, més pacient. Aquesta dimensió de l’hort s’alinea amb l’anomenat Slow Movement, i més concretament amb l’Slow Food.

 

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

css.php