Curs al jovestiu: Un hort a casa

foto3Aquest mes de juliol hem col·laborat impartint un taller sobre horts urbans, organitzat per l’Ecoxarxa Penedès, i emmarcat en les jornades del Jovestiu2013, que organitza l’Ajuntament de Vilafranca. El taller es desenvolupa al llarg de quatre sessions, dirigides alternativament pel Carles, l’Eduard, la Maria, l’Albert i la Vanessa. Ha comptat amb un públic jove, de 16 a 29 anys, dotze persones en total, interessades en aprendre a cuidar un hort urbà. A la primera foto, som a l’espai Antena, on fem la formació més de caire teòric. Al fons, la Vanessa i el Carles.

Per nosaltres ha estat tot un debut. Volíem posar en pràctica el treball que hem desenvolupat al llibre, desplegar-ne el contingut, assajar un mètode àgil però incisiu, capaç de transmetre sense caure en l’espessor d’una classe teòrica. El punt de partida va ser realitzar un test. Un test on els participants assenyalaven el seu acord o desacord amb expressions de diversos hortolans, al voltant sempre dels motius pels quals eren a l’hort.
foto4
A la imatge de la dreta es pot observar el moment del test. Potser un pèl feixuc, llarg, hem pensat que una opció seria escurçar-lo.

Un cop els participants van haver respost a les 45 qüestions del test, vam fer una posada en comú: Què us ha sortit? Què és el que més us motiva de l’hort? I per què?

Aquest moment va ser molt emocionant… tres anys de treball que se’ns retornaven en boca de noies i nois adolescents, quan ens explicaven les seves motivacions -i alhora en prenien consciència. Quan expressaven els seus valors, descrivien les arrels familiars, reivindicaven el goig de crear els propis productes, també quan s’adonaven que eren a l’hort per motius relatius al ritme del temps, o fins i tot travessats per neguits espirituals.

Ens vam sorprendre mútuament, ells descobrint-se a sí mateixos, descobrint també els demés, el que compartien i el que els diferenciava, i nosaltres constatant altre cop la profunditat d’una acció tant humil com era cultivar….
foto5
En aquesta darrera imatge som a un dels horts municipals, on posem en pràctica els coneixements adquirits. En aquest cas, l’Albert mostra al grup diverses eines de cultiu.

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Comments are closed.

Post Navigation

css.php